180°

Att vända ett varumärke

Fördomarna kring företagsrekonstruktion satte käppar i hjulet för Svensk Företagsrekonstruktion, så de bestämde sig för att försöka ändra på det och bygga ett nytt varumärke tillsammans med oss.

Utmaningen

Svensk Företagsrekonstruktion led av den rådande uppfattningen om vad företagsrekonstruktion egentligen är för något. Det är för många nära förknippat, eller till och med lika med, konkurs. Därför vände många redan i dörren då namnet blev en bromskloss och något som potentiella kunder associerade som negativt. Det ville vi råda bot på. Med det nya namnet 180° ställde vi in siktet på att skapa ett nytt varumärke som kunde leva och frodas utan förutfattade meningar.

Förstudie

 • Problemformulering
 • Nulägesanalys
 • Konkurrentanalys
 • Målgruppsanalys
 • Behovsanalys

Projektet startade med en förstudie för att ta reda mer om vad vi skulle göra, för vem och varför. Vi inledde med en Design Challenge workshop, för hitta en problemformulering och för att ringa in de områden som var mest prioriterade.

Våra fokusområden kretsade mycket kring förståelsen av företagsrekonstruktion och skammen som många känner som hamnar i en sådan situation. Det blev därför naturligt att ta reda på mer om just det i målgruppsanalysen.

Utöver det tittade vi även på hur det ser ut på marknaden idag, både för dem och för deras konkurrenter. När vi samlat in det mesta av datan så avslutade vi med att göra en värdekarta tillsammans. Ett sätt att tydligare kartlägga kundernas problem, vinningar och uppgifter och hur 180° kan möta dem.

Varumärkesplattform & Brand Identity

 • Mission & vision
 • Brand story
 • Kärnvärden
 • Tonalitet & tagline
 • Logotyp
 • Färg, form & grafiskt manér
 • Typografi

Med förstudien som grund kunde vi börja utforma det nya varumärket. Svensk Företagsrekonstruktion hade inte arbetat så mycket med sig själva tidigare, så vi började från början med vision, mission och kärnvärden.

Tonaliteten blev viktig då förstudien visat att det var viktigt att ge målgruppen hopp och stöd, istället för att skapa skuldkänslor och använda skrämseltaktik a la ”Rädda företaget från konkurs!”.

Även visuellt skapar vi hoppfullhet genom färg och form. Det var viktigt att hitta en balans mellan det professionella och hoppfulla. Typsnittet Burgess valdes till rubriker för att ge en klassisk tyngd till det i övrigt moderna uttrycket.

Webbplats

 • Design i Sketch
 • Prototyp i InVison
 • Utveckling i HubSpot

Med en varumärkesplattform som grund är det enkelt att navigera sig fram till design och kommunikation som känns rätt. Vi skapade prototyper i InVision för att kunna känna på webbplatsens flöde och utvärdera snabbt och enkelt. Webbplatsen byggdes därefter helt i HubSpot som är ett av världens största system inom Inbound Marketing. Allt är modulbaserat och det är enkelt att bygga upp nya sidor och välja moduler efter behov.

I HubSpot kommer 180° enkelt kunna arbeta med smart innehåll för olika målgrupper och fortsätta sitt arbete med att vända folks förutfattade meningar om företagsrekonstruktioner. Besök 180grader.se