ILT Inläsningstjänst

Likvärdig utbildning för alla elever

Med en ny webbplats, uppdaterad logotyp och design hjälpte vi ILT Inläsningstjänst att ta ett stort kliv med sin webbnärvaro.

Inlästa läromedel sedan 1990

ILT Inläsningstjänst erbjuder pedagogiska verktyg som passar alla elever, i synnerhet de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller som ännu inte lärt sig det svenska språket. Med en vision om att alla elever ska få tillgång till likvärdig utbildning har ILT Inläsningstjänst hjälpt hundratusentals elever i över 25 år.

Besök inlasningstjanst.se

Modernt, folkligt och inkluderande

ILT Inläsningstjänst kom till oss med en önskan om att utveckla sin visuella framtoning och förtydliga sitt tjänsteutbud.

Med en inledande effektkartläggning och målgruppsanalys tog vi oss an projektet. Behov, målsättningar och lösningsförslag växte fram och arbetet med den grafiska identiteten tog vid.

Den befintliga grafiska profilen uppdaterades för att bli mer sammanhållen och modern. Färger och typografi uppdaterades och logotypen gjordes mjukare och fick nya färger som på ett bättre sätt harmonierar med resten av profilen.

Inkluderande kommunikation

Många tjänster för elever med extra behov i skolan utformas som hjälpmedel. Det gör att många struntar i att använda dem på grund av rädslan att sticka ut.

Det ställde krav på kommunikationen som behövde nå fram till pedagoger och beslutsfattare utan att kännas som hjälpmedel för de elever som behöver logga in via webbplatsen. Språket blev därför tydligt, positivt och inkluderande. Budskapen riktades mot pedagoger och fungerar samtidigt för elever. Och tjänsterna fick den mer positiva benämningen ”pedagogiska verktyg”.

En mjuk, välkomnande och folklig webbplats

Begreppet ”inkluderande” har genomsyrat projektet sedan starten. Den nya designen är därför mer inbjudande, mjuk och folklig, och speglar på ett bättre sätt den verklighet som ILT Inläsningstjänsts målgrupp befinner sig i – skolan.

Mönster i en mjukare färgskala och bilder med energi ramar in sajten medan illustrationer och grafiska element knyter an till och skvallrar om vad sektioner och tjänster handlar om, samtidigt som de bidrar till att knyta ihop säcken och skapa en helhet.

Den nya webbplatsen har en tydligare målgruppsanpassning med ett tydligt flöde och flexibla konverteringsfält som guidar besökaren rätt. Ett helt ny nyhetsdel skapades för att ge ILT Inläsningstjänst möjlighet att visa alla de aktiviteter de deltar i och arrangerar.