Mind Forum

Ett forum där känslor får ta plats

Mind Forum är ett unikt diskussionsforum som stödjer och kopplar samman människor som vill prata om livet – precis som det är.

Ett ställe för att prata om livet, döden och allt däremellan

Mind Forum är en del av Mind – en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa, sprider viktig kunskap och stödjer människor i kris. Diskussionsforumet är framtaget i samarbete med oss på Dazy och lanserades i juni 2017.

Besök forum.mind.se

Medmänskligt stöd på webben

På Mind arbetar omkring 200 volontärer för att ta emot många och långa samtal via telefon, chatt och mail från människor som själva har, eller har anhöriga med självmordstankar.

På grund av det stora trycket på Självmordslinjen ville Mind hitta på nåt för att kunna hjälpa fler människor än vad som tidigare varit möjligt. 

Mind kom därför till oss på Dazy med en vision om ett digitalt forum där människor skulle kunna hjälpa varandra, dela med sig och ta del av information som rör psykisk hälsa. Ett ställe att mötas på för att prata om livet – precis som det är.

Mind Forum växte fram och finns idag tillgängligt för alla. Resultatet och samarbetet blev lyckat och vi på Dazy fick därefter förtroendet att även förnya Minds befintliga webbplats, vilket vi är jättestolta över.

Med användaren i centrum

Det är alltid viktigt att förstå sin målgrupp och sina användare. Och i detta projekt var det viktigare än någonsin. För att ta fram en öppen men ändå säker mötesplats som garanterar användarnas integritet krävdes ett gediget förarbete för att förstå hur behov och beteenden kan förändras beroende på sjukdomar och sinnesstämningar.

I nära samarbete med Mind analyserade vi hur användare i olika situationer skulle ta till sig, dela med sig och agera i forumet. Med hjälp av referensgrupper säkerställde vi att flöden, funktioner, design och tonalitet skulle fungera för målgrupperna. 

Med fokus på trygghet och säkerhet

Mind Forum är byggt i WordPress, grundas på pluginet bb-Press och är helt skräddarsytt för Minds behov.

Med speciellt framtagna modereringsfunktioner får moderatorerna bra överblick över diskussionerna och med hjälp av enkla markeringsmöjligheter säkerställs att Mind Forum är ett tryggt ställe.

Forumet har även en unik registrering i form av en profilgenerator som med hjälp av rappakalja skapar användarnamn och bild. Med en anonym profil förebyggs situationer där man delar med sig av mer än man tänkt under användarnamn som kan bli igenkända. Det minskar även risken för att användare sprider negativitet som en del i sin profil.