Fortum Värme - Öppen Fjärrvärme

Kostnad blir intäkt med värmeåtervinning

Fortum värmer Stockholms lägenheter med Öppen Fjärrvärme. Konceptet låter verksamheter som genererar överskottsvärme återvinna sin värme och omvandla kostnader för kylning till intäkter. 

Överskottsvärme som blir till energi

Tack vare världens första handelsplats för överskottsvärme återanvänds idag den energi som annars skulle gå förlorad. Med Öppen Fjärrvärme kan företag och verksamheter sälja sin överskottsvärme som sedan återanvänds för att värma upp andra ställen. Det är en stor satsning mot Fortums mål om en hållbar stad på endast förnybar och återvunnen energi.

Besök oppenfjarrvarme.se

Koordinerad varumärkesidentitet

Under 2014 fick vi en förfrågan från Fortum Värme om att skapa en webbplats och en grafisk profil till det nya konceptet Öppen Fjärrvärme.

Den grafiska profilen togs fram för att Öppen Fjärrvärmes färger, logotyp och typsnitt skulle harmoniera med resten av varumärket Fortum Värmes identitet. Samarbetet blev lyckat och 2017 fick vi förtroendet att vidareutveckla projektet till version 2.0.

Webbplats för kundnytta

Den främsta uppgiften för webbplatsen är att kontinuerligt leverera energipriser till Öppen Fjärrvärmes leverantörer som säljer sin överskottsvärme.

Sajten är utvecklad i WordPress och är självklart responsiv för att vara tillgänglig från olika plattformar. Sajten hanterar funktioner som flerspråkshantering och koppling till ett externt system som dagligen hämtar aktuella energiprognonser.

Öppen Fjärrvärme 2.0

En webbplats är på många sätt alltid levande. Efter cirka två år fick vi förtroendet att vidareutveckla den plattform vi varit med och tagit fram.

En vidareutveckling av designen behövdes för att Öppen Fjärrvärmes identitet skulle hänga samman med den återigen förnyade identiteten för Fortum Värme. Ett helhetsgrepp togs om webbplatsen som redesignades. Identiteten utstrålar framtidstänk och energi – och linjerar med den övergripande identiteten.

Dessutom tog vi fram en kundportal för att förbättra kundernas användarupplevelse och öka Fortums närvaro i plattformen. Med den nya portalen kan leverantörer idag se priser för sina anläggningar, samla fakturor, övriga dokument och ha sina kontaktpersoner samlade på ett och samma ställe.