SBSC

En ny webbplats och ganska mycket därtill

Det blev ett nära, stort och roligt samarbete när vi fick uppdraget att designa, textsätta och utveckla en ny webbplats åt SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering).

Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet

SBSC certifierar företag, personer, produkter och system inom brand och säkerhet. Genom att utfärda certifikat säkerställer de att lagar och krav efterlevs. Det skapar trygghet, säkerhet och lösningar som räddar både liv och egendom.

Besök sbsc.se

Flera målgrupper med olika behov och varierande kunskap

SBSC hade behovet av en webbplats som förenklar något komplext, förmedlar nyttan med vad de gör och ger besökarna mer än vad den tidigare sajten gjorde. Förutom närmare hundra certifieringar som behövde presenteras tydligare, fanns (och finns) en sökfunktion med stor mängd data som behövde ses över funktionellt och visuellt. Den nya webbplatsen behövde även integreras och fungera med andra viktiga system.

SBSC bad om en modern och lättnavigerad webbplats som möter kundernas önskemål. Vi började därför arbetet med att djupdyka i deras målgrupper. Tillsammans tog vi fram tydliga personas och undersökte vad de vill göra, veta och känna på den nya webbplatsen.

Resultatet? Moderniserat, visualiserat och kundfokuserat.

Projektet kom att involvera alla våra kompetensområden – strategi, design, copy, utveckling, SEO och digital marknadsföring. Vi arbetade igenom grafisk profil och tonalitet och tog fram en ny struktur och nya funktioner. Och en helt ny visuell identitet.

Idag fylls webbplatsen av tydliga flöden, animerade videor och texter som ger besökarna en tydligare bild av allt vad certifiering innebär. Och den stora sökfunktionen har fått en makeover. Trots alla unika sidor och den stora mängden data som presenteras är sajten, med hjälp av toppmodern hosting och vårt nyutvecklade wordpress-tema, fortfarande snabb.

Men arbetet slutar inte där. Tillsammans med SBSC arbetar vi löpande med vidareutveckling, digital marknadsföring och ett och annat tryckt material.

Webbplats åt SBSC

Webbplats åt SBSC