Skyltgruppen

Nytt ljus över Skyltgruppen

Skyltgruppen kom till oss med en önskan om en ny webbplats med målet att på ett bättre sätt informera, inspirera och attrahera – precis som de skyltar de skapar.

En skylt är en dröm som kommer till liv

Sedan 1980 har Skyltgruppen levandegjort varumärken och visioner via skyltar. Med attraktiv formgivning, professionalitet och hantverkskunnande skapar de skyltar som förmedlar, belyser och gestaltar.

Besök skyltgruppen.se

 

skyltgruppen

En identitet byggd på ljus

I arbetet med Skyltgruppens nya webbplats tog vi avstamp i de vackra skyltar som är kärnan i verksamheten.

Den visuella identiteten bygger på det ljus som tänder upp ett varumärke. Färgvalen skapar intressanta kontraster där ljus och mörker möts, typsnittet flirtar med neon och grafiska lekfulla detaljer vägleder besökarna mellan de olika textblocken. Fokusbilder där detaljer lyfts upp för tankarna till material och hantverk. Precis som Skyltgruppen belyser varumärken och berättar andras historier, skildras nu också deras.

 

 

Ett levande och tydligt budskap

 

Utifrån Skyltgruppens insikt om att ”en skylt som sätts upp är själva beviset på att ett varumärke eller en idé kommer till liv” har vi tagit fram Skyltgruppens visuella identitet såväl som budskap och copy till webbplatsen.

Huvudbudskapet ”Interaktion genom attraktion” används som första rubrik för att slå an tonen och ta upp den röda tråden som därefter guidar besökaren.

Ett mjukare och mer sammanhållet språk togs fram för att förmedla Skyltgruppens kärna mer effektivt och med tydligare beskrivningar av erbjudandet samt lättillgängliga call to actions gör vi det enkelt för besökaren att ta kontakt.