Därför fungerar värdedriven webbutveckling

Skateboard och bil

Kan man lansera en webbplats trots att den inte är helt klar? Absolut! Det är dessutom ofta väldigt gynnsamt. Låt oss berätta om nyttan med värdedriven webbutveckling.

Att bygga en hemsida genom värdedriven webbutveckling innebär att man skapar och lanserar en enklare webbplats, med bara precis det man måste ha för att sajten ska vara bättre än den tidigare versionen, och för att man ska kunna dra nytta av den. Det finns många anledningar att välja den här metodiken, bland annat för att man snabbare och lättare får ett bättre resultat än vid traditionellt sajtbygge – men framför allt för att det blir smartare ekonomiskt.

Traditionell webbutveckling…

När man utvecklar en webbplats på traditionellt sätt utgår man från en linjär plan. Det allra mesta är spikat från början: funktioner, struktur, lösningar, flöden och så vidare, och man arbetar tills webbplatsen är klar. Därefter lanseras sajten och man får svar på om de teorier som fanns från början (utifrån vilka man skapade webbplatsen och dess funktioner) går hem hos användarna eller inte. Det kan med andra ord bli flipp eller totalflopp. Och det senare vill vi såklart helst undvika.

… vs. värdedriven

Att gå över ån efter vatten är som bekant rätt onödigt – varför värdedriven utveckling har vuxit fram som ett betydligt enklare och smartare alternativ till det traditionella tillvägagångssättet. I och med att webbplatsen med den här metodiken kommer ut på marknaden snabbare, blir det också mycket lättare att bygga vidare på den utifrån användaranalyser. Man fokuserar på sådant som man ser fungerar och lämnar det som fungerar mindre bra, vilket sparar både tid och resurser.

Hur går det till?

Man kan dela in den värdedrivna utvecklingen i tre delar, eller steg.

1. Strategi

Förarbetet, där vi skaffar oss en empatisk förståelse för användarna och hur webbplatsen kan tillgodose deras behov. Vi sätter strategin för en webbplats som passar in i deras mål och vardag, löser deras problem och uppfyller deras önskningar. Därefter väljer vi ut de funktioner som vi tror spelar störst roll för att kunna skapa ett värde. Delmål 1 blir då en MVP (Minimum Viable Product).

2. Lanserbar produkt

Målet är att snabbt (men fortfarande noggrant) bygga en webbplats som både presterar och ser bättre ut än den befintliga sajt man eventuellt har sedan tidigare. Vi tar fram en snygg och välfungerande sajt som hjälper oss samla in mer information om hur användarvänlig den är, hur besökarna beter sig på webbplatsen och hur den fortsatta utvecklingen bör anpassas efter detta.

3. Fortsatt utveckling

När webbplatsen är lanserad fortsätter vi att utveckla och optimera den. Målet i den här delen av projektet är att identifiera de initiativ och attribut som kommer skapa mest värde för målgruppen, och som därmed är de mest lönsamma satsningarna.

Så passar det här dig?

Om ditt företag kan tjäna på digital marknadsföring och kommunikation så är svaret tveklöst ja. Du får en värdeskapande och användarvänlig webbplats som mätbart genererar mer än vad den i slutändan kostar, på kortare tid jämfört med en sajt som byggs på traditionellt sätt. Mejla [email protected] så berättar vi mer.