Ditt varumärke i en krissituation

Många företag har drabbats hårt av Coronakrisen. Att på ett par dagar se sin verksamhet stanna upp och inte se hur den ska kunna överleva är naturligtvis en fruktansvärd känsla. De flesta företag klurar nu på hur de ska ta sig förbi krisen. Vissa varslar, några drar ner på kostnaderna och andra försöker hitta alternativa vägar till intäkter. I panik är det lätt att glömma vad dessa åtgärder kan göra med ett varumärke.

Att företag måste dra ner på kostnader för att säkerställa sin överlevnad är det ingen som ifrågasätter. Samtidigt är det ingen som vill detta, de flesta är medvetna om att all neddragning är skadlig och påverkar i många led. Säger en kund upp ett samarbete leder det till att leverantören i sin tur måste dra ner på något hos sin leverantör, och kedjan fortsätter och blir en nedåtgående spiral som även drabbar en själv.

Kan man dra ner delar av ett avtal istället för att säga upp det kanske det är att föredra, då smällen för leverantören inte blir lika hård. I en situation där ett avtal måste avbrytas eller sättas på paus, kan det vara lämpligt att skriva ett par extra rader om hur mycket man uppskattar tjänsten, produkten eller samarbetet. Det är också bra att förtydliga om det är en tillfällig paus med avsikt att återuppta avtalet när krisen är över. Att visa omtanke för leverantörer och partners kan även gynna er, då ert agerande faktiskt påverkar varumärket.

Att dra fördel av krissituationen

Exempel på anpassad marknadsföring för människor som jobbar hemifrån.

Några företag kan se en gyllene möjlighet att skaffa nya affärer/kunder nu i Coronavirusets tider. De ser en chans att visa upp vad de kan erbjuda och deras produkt eller tjänst kanske lämpar sig särskilt väl just nu. Men det finns en fara i det också; att de riskerar att uppfattas som någon som skor sig på att världen är i kristillstånd, badwill som kan skjuta hela deras varumärke i sank. Här gäller det att tänka till ett extra varv så man inte ger sig in på en kortsiktig strategi med långsiktigt negativa konsekvenser.

Om man istället agerar på ett sätt som är generöst och hjälpsamt har man mycket att vinna. Kan man erbjuda sina tjänster i ett led att vara en del i den kraftsamling som behövs för att få den här krisen att försvinna så snabbt som möjligt? Kan man rent av erbjuda sina tjänster gratis under en period? Är det möjligt att erbjuda en trial-version eller tre månader gratis utan att någon binder upp sig? Affärsmodellen och kommunikationen behöver vara solidarisk, inte uträknande och utnyttjande av en unik situation, även om det faktiskt är något som man kan gynnas av själv i långa loppet.

En del av lösningen – inte problemet

Metodiken inbound marketing går ut på att bjuda på hjälpsamt content, att informera och utbilda. Detta leder såväl till att man stärker sitt varumärke, som att man faktiskt bidrar till omvärlden med sin kunskap. Att vara hjälpsam och bjuda på kunskap är oftast en långsiktigt fördelaktig strategi. Hur hjälpsam man har råd att vara, eller på vilket sätt, kan bara man själv avgöra. Att skriva av sig sina tankar och råd kan vara till hjälp för fler än man tror, och det kostar inte mer än tiden det tar att skriva. Hur kan du bidra och vara en del av lösningen?

De företag som har möjlighet att bidra på detta sätt kan få en position som skulle ta många år att marknadsföra sig till. Och i långa loppet kommer de vara en trusted partner, ihågkommen för att de hjälpte till när det var som värst. Rykten är som virus, de sprids mellan människor, så låt oss sprida goda rykten.

Nu kan vara ett gyllene tillfälle att se över sitt varumärke

För de företag som inte är så hårt drabbade att man måste lägga allt fokus på att överleva, kan Coronakrisen lämna utrymme till att se över sitt varumärke och kommunikation.

Nu kan tiden finnas för att göra det man annars inte hinner ta sig tid till, som att se över sina buyer personas, att skapa sin content plan och det innehåll man planerar att publicera under kommande månader. Med WordPress, Hubspot och andra publiceringstjänster går det utmärkt att schemalägga sina artiklar så de publiceras automatiskt framöver.

Man kan passa på att se över sin varumärkesplattform, något som annars kan vara nedprioriterat när allt rullar på som vanligt. De som stärker sitt varumärke nu kan gå ännu starkare ut ur krisen.

Kan vi hjälpa er på något sätt?


Hör av er så berättar vi mer!
Ladda ner vår guide och checklista inför byråupphandling här! Ladda ner här