Är er webbplats en del av en kundresa?

Vad är en webbplats roll egentligen, vilken plats har den i ett företags marknadsföring?
De flesta företag anser att webbplatsen är en viktig del i marknadsarbetet. Men hur hänger sajten ihop med övriga marknadsaktiviteter och hur mycket vet företagen om kundernas resa, från främlingar till beställare?

Vi på Dazy, som varit en webbyrå i över 20 år, får löpande förfrågningar om att skapa hemsidor, hjälpa till med digital marknadsföring, sökmotoroptimering, design eller contentproduktion – för att nämna några saker. I samband med detta har vi märkt att uppfattningen om vad en webbplats funktion och roll egentligen är, varierar ganska stort från företag till företag.

Hemsida eller del av en helhet?

De allra flesta företag och organisationer har en webbplats för att åstadkomma något. Det kan handla om att generera försäljning (förfrågningar eller direkta köp), få bättre jobbansökningar, förenkla sin kundservice eller bygga ett starkare varumärke. Men oavsett vad målet med webbplatsen är, är den ändå inte bara en del av kedjan? Utan en tydlig varumärkesstrategi riskerar man väl att bli otydlig i sitt varumärkeslöfte? Utan trafikdrivande marknadsföring får man ju inte så många besökare till sajten, och utan en strategi och verktyg för att fånga upp besökarna riskerar man få ut för lite värde av den. Är det inte riskabelt att inte se sin webbplats som en del av kundresan?

Om man lyfter blicken och börjar fundera över vilken funktion webbplatsen har i sin kommunikation, ser man att den ingår i en kedja av händelser i den potentiella kundens resa. Särskilt om företaget erbjuder en komplex produkt eller tjänst med lite längre säljcykler.

The big picture

Kundresa

Ser ni hela bilden?

Att utforma en webbplats utan att ha en röd tråd är riskabelt, eftersom en välfungerande marknadsföringsstrategi innefattar flera olika steg i en potentiell kunds resa mot att bli kund. Strategin innehåller ofta även serier av annonser, artiklar och e-postutskick, och förutom att de behöver lira med varumärkets tonalitet, budskap och design måste de alla vara anpassade till kundens situation och kunskapsnivå. När man ser webbplatsen som en del av sitt varumärke, sin strategi och marknadsföring förstår man att hela kedjan behöver hålla ihop för att fungera. Om man inte ser denna helhet, riskerar man då inte att ”sminka en gris”, utan att det ger önskad effekt?

Webbyrå, reklambyrå, designbyrå eller kommunikationsbyrå?

Om vi är överens om att webbplatsen är en del av en större helhet, det vill säga företagets hela kommunikation med omvärlden och en kundresa i flera steg, vilken typ av byrå tycker ni lämpar sig bäst för att hjälpa er med detta? Vilka kompetenser krävs för att ta hand om denna helhet?

En teknikorienterad webbyrå som är duktig på plattformar och tekniska funktioner? En reklambyrå som är duktig på annonsering? En designbyrå som är duktig på genomtänkt formspråk? En kommunikationsbyrå som är duktig på budskap och copywriting? En PR-byrå som kan varumärke och målgrupper?

Många företag har gett sig in på att anlita flera olika byråer för att få till ett upplägg, och flera av de vi träffat vittnar om att det har varit svårt och spretigt att hålla ihop det. Drömmen vore att hitta en byrå med kompetens i alla dessa delar, men hur hittar man en sådan..?

Läs mer:

Kravställ er framtida webbplats här Ladda ner guide för byråupphandling här