Vad krävs för att börja med inbound marketing?

Som du kanske förstår av beskrivningen i artikeln ”Vad är inbound marketing som alla pratar om?”, är det sällan ett litet jobb att ge sig på inbound marketing. Här pratar vi oftast om ett långsiktigt arbete som kräver tid och kontinuitet, men effekterna av arbetet kan visa sig kort tid efter det att man startar och naturligtvis är siktet inställt på att man tjänar betydligt mer än vad det kostar; ROI, Return on Investment. Inbound marketing är inte ett tidsbegränsat projekt, det är en långsiktig strategi för hela bolaget. Precis som en hälsosam livsstil kräver en långsiktigt hållbar diet snarare än tillfälliga bantningskurer. Men för att lyckas med inbound marketing krävs också specifik kompetens.

Strategi för målgruppsflöden

Många företag satsar på sökordsoptimering (SEO) och sökordsannonsering (SEM) till de sidor som finns på deras webbplats och har liten eller ingen kontroll över vad arbetet och budgeten genererar. Med en strategi tar man istället full kontroll över vad man vinner på sin marknadsföring, med en plan och med mätning kan man lättare rikta sina ansträngningar dit det faktiskt gör nytta.

En av fördelarna med inbound marketing är att allt man gör är långsiktigt. Istället för att bränna alla pengar på annonskostnader som är kortsiktiga, bygger man upp ett trevligt monster som består. =) Varje insats man gör genererar en framtida ingång för era potentiella kunder.

Här vill jag illustrera skillnaden mellan en traditionell, statisk webbplats och en webbplats med blogg och contentstrategi:

De gröna pilarna illustrerar trafik från sökmotorer.

Det räcker inte med att öka trafiken

Att bara öka mängden trafik brukar inte vara tillräckligt effektivt. I värsta fall blir besökarna avskräckta för all framtid. Till exempel om innehållet inte tas emot med den entusiasm som ni hoppats på. En webbplats kan ha fel tonalitet, design och annat som krävs för att anses vara trovärdig eller attraktiv för målgruppen. Jag har stött på många fall under åren där företag satsat enorma summor på kortsiktig annonsering utan att ha sett över vad deras besökare faktiskt möts av på webbplatsen. Jag brukar skämtsamt likna det vid att skicka festinbjudningar utan att ha förberett en fest, så gästerna vänder i dörren när de möts av ett ostädat hem utan ballonger, snacks och dricka.

Vad gör ni med trafiken er marknadsföring genererar? Ni vill fånga upp den oavsett om besökarna är mogna för en kontakt eller om de inte är där riktigt än. En strategi bör leda till att så många av era potentiella kunder som möjligt behåller kontakten med er på något sätt.

Vanliga kompetenser som involveras i
inbound marketing:

  • Affärs- och marknadsföringsstrategi
  • SEO (sökmotoroptimering)
  • Sociala medier
  • Annonsproduktion/-hantering
  • Copywriting
  • Design
  • Analys och mätning
  • Webb- och apputveckling
  • Marketing automation
  • Foto- och videoproduktion

Det verkar ju krävande och spretigt, tänker du?

Ladda ner vår guide till kravställning av webbproduktion här!

Ladda ner vår guide och checklista inför byråupphandling här!

Ja, det är krävande. För vilket företag har all denna kompetens inhouse? Och att externt försöka knyta samman all den kompetens som man själv inte har blir ju också rätt jobbigt. Dessutom måste man ställa in sig på ett långsiktigt åtagande, alla inblandade måste samarbeta och jobba mot samma mål under en längre period, troligtvis i flera år. En lösning är att hitta en digitalbyrå som har all denna kompetens samlad och har erfarenhet av lyckad inbound marketing.

Allt arbete med punkterna här ovan kräver smarta verktyg som håller ihop, automatiserar och mäter. Två vanliga verktyg är Hubspot och Sharpspring. Båda dessa tjänster är omfattande och kan upplevas komplicerade vid en första anblick, men vad de gör är att sammanväva alla aktiviteter för att det inte ska bli spretigt, utan istället överblickbart. Som tur är har både Hubspot och Sharpspring svenska partners i form av digitalbyråer som hjälper företag att komma igång och lyckas.

Dazy är en digitalbyrå med samtliga kompetenser som jag har beskrivit här – allt som krävs för att ett företag ska lyckas med inbound marketing.

Läs mer om Dazy som Hubspotpartner »

Läs om inbound marketing hos Dazy »

Hör av er till oss i dag så berättar vi mer!