Med snillrik strategi, kreativ teknik, designmagi och unikt content skapar vi digital lyftkraft.

Vi är ett gäng nyfikna och påhittiga individer som älskar samarbeten och utmaningar. Tillsammans med våra kunder hittar vi digitala möjligheter, förverkligar idéer och anpassar verksamheter efter morgondagens behov.

1. Utforska och analysera

I vår teoretiska förstudie spanar vi utåt och blickar inåt i workshops med våra kunder. Tillsammans går vi igenom nuläge, positionering, målsättningar och visioner för att lära oss så mycket som möjligt om verksamheten.

Vi undersöker målgrupper, sökord och konkurrens, och arbetet med koncept och tonalitet börjar växa fram.

Samtidigt som vi skapar en gemensam förståelse för var vi befinner oss och var vi är på väg, bygger vi även grunden till riktigt bra samarbeten.

Våra kunder är experterna inom sina områden, och det är tillsammans med dem som vi sätter mål och uppnår dem.

2. Inse och konkretisera

I denna andra del av förstudien förstår vi våra kunders verklighet, och vi ser vilka utmaningar vi står inför. När vi lärt känna affären och målgrupperna förstår vi var och varför de möts. Det är nu när vi börjar visualisera som spännande saker händer.

Vi sållar bland olika tekniska, visuella och kommunikativa idéer. Utvalda delar av webbplatsen presenteras i form av wireframes, designskisser, exempelcopy och systemskisser.

Som grund för det fortsatta arbetet skapas sitemap med flödesscheman, grafisk profil, styleguides, brandstory och tone of voice.

3. Skapa och publicera

Skapandefasen! En intensiv period detaljplaneras, milstolpar bestäms och arbetet drar igång. Med insikterna från förstudien undviker vi gissningar och bygger på strategiska beslut.

Responsiv design, innehållsproduktion och webbutveckling parallellt med förberedande av marknadsföring leder oss till slut in i en testfas innan de första vingslagen; lansering och annonsering.

Att skapa digitala lösningar innebär att nya insikter kan uppstå löpande. Med en agil arbetsprocess säkerställer vi att vi når målet även om det skulle flytta på sig.

4. Agera och förvalta

Från första dag mäter och undersöker vi hur användarna beter sig och agerar på resultaten. För att uppnå de mål vi satt upp bevakar, driftar och förvaltar vi våra kunders investering med täta avstämningar och planerar nya aktiviteter.

 

Vi är digitala strateger, kommunikatörer, designers, utvecklare, skribenter, fotografer och idésprutor med fäbless för höga, gärna galna ambitioner.

Fredrik Colling
CEO / Founder


070 - 624 80 62
Joakim

Joakim Axelsson
Business Manager


070 - 881 41 40
Sabina

Sabina Mehmedovic
Digital strategist


070 - 521 73 33

Mia Engström
Project manager


073 - 540 06 62

Mattias Dahlberg
Project manager


070 - 870 43 99

Katarina Mohlin
Project manager


072 - 744 22 60

Charlotta Baltazar
Project manager (Föräldraledig)


076 - 517 41 25

Johan Söderling
Art Director


Olle Stake
Art Director


Michell Niemistö
Digital Designer


Carl Blomqvist
Creative Director


070 - 496 35 51

Camilla Svebeck
UX-designer


malin

Malin Aldhagen
Digital marketer


070 - 232 11 20
Fredrik Hjort

Fredrik Hjort
Head of Inbound


072 - 337 77 97

Mathilda Lundgren
Digital marketer


072 - 004 72 60

Sara Åhlund
Copywriter


070 - 768 08 80

Johanna Ströberg
Copywriter


Håkan Folkesson
Head of Client Support


070 - 147 55 57

Mimmi Purits
Web developer


073 - 546 96 68

Viking Berglind
Web developer


Niclas Eriksson
Web developer


victor

Victor Kilander
Web developer


thomas

Thomas Johansen Kvael
Web developer