Med snillrik strategi, kreativ teknik, designmagi och unikt content skapar vi digital lyftkraft.

Dazy är byrån för tillväxtbolag som vill ha en strategisk partner, som även kan utföra och producera det mesta som behövs för att lyckas. Ett samlat team som förstår företagets affär, kan agera snabbt och levererar på topp gör marknadschefen och vd:n till hjältar.

Hej marknadschef eller vd!

Du sliter med att koordinera flera konsulter, en webbyrå, en SEO/SEM-byrå, en contentbyrå, en varumärkesbyrå etc. Vi är byrån som kan bli din one stop shop när det kommer till dessa bitar, eller bara komplettera där det behövs.

KAN är en digital kommunikationsbyrå med de flesta kompetenser ett företag behöver för att lyckas digitalt. Vi är ert team som går all-in för att hjälpa er lyfta, och vi är sammansvetsade som ett inhouse-team så att du slipper hålla ihop flera olika byråer och utspridda konsulter. På detta vis kan du lättare fokusera på det som är viktigt – era kunders upplevelse av ert varumärke och deras köpresa.

Att inleda ett samarbete med oss på KAN ska vara enkelt. Därför börjar vi med att titta på vad ni behöver hjälp med just nu, om det så bara rör sig om något mindre, och passar samtidigt på att lära känna varandra så du kan uppleva hur det är att jobba med oss. Vi tror att du, liksom våra andra kunder, kommer uppleva att arbetet blir så mycket enklare och roligare med ditt team på KAN.

”Jag är så otroligt glad över att ha hittat KAN. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort utan teamet som stöttar mig i mitt arbete med allt vad vi som företag behöver.”

– Linda Andersson, Marketing Manager Nordics på Retriever Group

Hör av dig till oss så resonerar vi!


Ett samarbete med KAN kan se olika ut beroende på situation och behov. Här är ett scenario som beskriver hur vi jobbar och vad vi kan:

1. Insikts­arbete

I vår teoretiska förstudie spanar vi utåt och blickar inåt i workshops med våra kunder. Tillsammans går vi igenom nuläge, positionering, målsättningar och visioner för att lära oss så mycket som möjligt om verksamheten.

Vi undersöker målgrupper, sökord och konkurrens, och arbetet med koncept och tonalitet börjar växa fram.

Samtidigt som vi skapar en gemensam förståelse för var vi befinner oss och var vi är på väg, bygger vi även grunden till riktigt bra samarbeten. Med ett starkt fundament säkerställer vi att rätt aktiviteter prioriteras, till rätt ambitionsnivå.

2. Inse och konkreti­sera

I denna andra del av förstudien förstår vi våra kunders verklighet, och vi ser vilka utmaningar vi står inför. När vi lärt känna affären och målgrupperna förstår vi var och varför de möts. Det är nu när vi börjar visualisera som spännande saker händer.

Vi sållar bland olika tekniska, visuella och kommunikativa idéer. Wireframes, moodboards, designskisser, exempelcopy och systemskisser tas fram så vi kan hitta rätt väg framåt.

Som grund för det fortsatta arbetet skapas sitemap med flödesscheman, grafisk profil, styleguides, brandstory och tone of voice.

3. Skapa och publicera

En intensiv period detaljplaneras, milstolpar bestäms och produktionen drar igång. Med insikterna från förstudien undviker vi gissningar och bygger på strategiska beslut.

Responsiv design, innehållsproduktion och utveckling parallellt med förberedande av marknadsföring leder oss till slut in i en testfas innan de första vingslagen.

Att skapa digitala lösningar innebär att nya insikter kan uppstå löpande. Med en agil arbetsprocess säkerställer vi att vi når målet även om det skulle flytta på sig.

4. Agera och förvalta

Från första dag mäter och undersöker vi hur användarna beter sig och agerar på resultaten. För att uppnå de mål vi satt upp bevakar, driftar och förvaltar vi våra kunders investering med täta avstämningar och planerar nya aktiviteter.

 

Vi är digitala strateger, kommunikatörer, designers, utvecklare, skribenter, fotografer och idésprutor med fokus på våra kunders tillväxt.