Med snillrik strategi, kreativ teknik, designmagi och unikt content skapar vi digital lyftkraft.

Dazy är byrån för tillväxtbolag som vill ha en strategisk partner, som även kan utföra och producera det mesta som behövs för att lyckas. Ett samlat team som förstår företagets affär, kan agera snabbt och levererar på topp gör marknadschefen och vd:n till hjältar.

Hej marknadschef eller vd!

Du sliter med att koordinera flera konsulter, en webbyrå, en SEO/SEM-byrå, en contentbyrå, en varumärkesbyrå etc. Vi är byrån som kan bli din one stop shop när det kommer till dessa bitar, eller bara komplettera där det behövs.

Dazy är en digital kommunikationsbyrå med de flesta kompetenser ett företag behöver för att lyckas digitalt. Vi är ert team som går all-in för att hjälpa er lyfta, och vi är sammansvetsade som ett inhouse-team så att du slipper hålla ihop flera olika byråer och utspridda konsulter. På detta vis kan du lättare fokusera på det som är viktigt – era kunders upplevelse av ert varumärke och deras köpresa.

Att inleda ett samarbete med oss på Dazy ska vara enkelt. Därför börjar vi med att titta på vad ni behöver hjälp med just nu, om det så bara rör sig om något mindre, och passar samtidigt på att lära känna varandra så du kan uppleva hur det är att jobba med oss. Vi tror att du, liksom våra andra kunder, kommer uppleva att arbetet blir så mycket enklare och roligare med ditt team på Dazy.

”Jag är så otroligt glad över att ha hittat Dazy. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort utan teamet som stöttar mig i mitt arbete med allt vad vi som företag behöver.”

– Linda Andersson, Marketing Manager Nordics på Retriever Group

Hör av dig till oss så resonerar vi!


Ett samarbete med Dazy kan se olika ut beroende på situation och behov. Här är ett scenario som beskriver hur vi jobbar och vad vi kan:

1. Insikts­arbete

I vår teoretiska förstudie spanar vi utåt och blickar inåt i workshops med våra kunder. Tillsammans går vi igenom nuläge, positionering, målsättningar och visioner för att lära oss så mycket som möjligt om verksamheten.

Vi undersöker målgrupper, sökord och konkurrens, och arbetet med koncept och tonalitet börjar växa fram.

Samtidigt som vi skapar en gemensam förståelse för var vi befinner oss och var vi är på väg, bygger vi även grunden till riktigt bra samarbeten. Med ett starkt fundament säkerställer vi att rätt aktiviteter prioriteras, till rätt ambitionsnivå.

2. Inse och konkreti­sera

I denna andra del av förstudien förstår vi våra kunders verklighet, och vi ser vilka utmaningar vi står inför. När vi lärt känna affären och målgrupperna förstår vi var och varför de möts. Det är nu när vi börjar visualisera som spännande saker händer.

Vi sållar bland olika tekniska, visuella och kommunikativa idéer. Wireframes, moodboards, designskisser, exempelcopy och systemskisser tas fram så vi kan hitta rätt väg framåt.

Som grund för det fortsatta arbetet skapas sitemap med flödesscheman, grafisk profil, styleguides, brandstory och tone of voice.

3. Skapa och publicera

En intensiv period detaljplaneras, milstolpar bestäms och produktionen drar igång. Med insikterna från förstudien undviker vi gissningar och bygger på strategiska beslut.

Responsiv design, innehållsproduktion och utveckling parallellt med förberedande av marknadsföring leder oss till slut in i en testfas innan de första vingslagen.

Att skapa digitala lösningar innebär att nya insikter kan uppstå löpande. Med en agil arbetsprocess säkerställer vi att vi når målet även om det skulle flytta på sig.

4. Agera och förvalta

Från första dag mäter och undersöker vi hur användarna beter sig och agerar på resultaten. För att uppnå de mål vi satt upp bevakar, driftar och förvaltar vi våra kunders investering med täta avstämningar och planerar nya aktiviteter.

 

Vi är digitala strateger, kommunikatörer, designers, utvecklare, skribenter, fotografer och idésprutor med fokus på våra kunders tillväxt.

Fredrik Colling
CEO / Founder


070 - 624 80 62
Joakim

Joakim Axelsson
Business Manager


070 - 881 41 40

Matilda Hansson
Office manager


070 - 336 00 23

Johanna Alverbratt
Strategist


072 - 337 77 97
Johan Renberg

Johan Renberg
Strategist


Mia Engström
Project manager


073 - 540 06 62

Mattias Dahlberg
Project manager


070 - 870 43 99

Katarina Mohlin
Project manager


072 - 744 22 60

Charlotta Baltazar
Project manager


076 - 517 41 25
anna

Anna Lindman
Project manager


073 - 675 04 33

Olle Stake
Art Director


Michell Niemistö
Art Director


070 - 735 29 27

Ylva Boske
Design Director


070 - 735 29 27

Carl Blomqvist
Creative Director


070 - 496 35 51

Daniela Morales
Digital marketing strategist


076 - 321 63 28

Jonas Wallin
Digital marketing specialist


076 - 313 62 53
charlotte

Charlotte Fabricius
Digital marketing specialist


070 - 521 73 33

Sara Åhlund
Copywriter


070 - 768 08 80

Johanna Ströberg
Copywriter


070 - 238 56 72
johanna_d

Johanna Davis
Copywriter


073 - 504 89 34

Håkan Folkesson
Head of Client Support


070 - 147 55 57

Viking Berglind
Web developer


fredrik_n

Fredrik Näslund
Web developer


073 - 501 48 01

Niclas Eriksson
Web developer


073 - 540 43 37

Kevin Morales
Web developer


nicklas_b

Nicklas Bryntesson
Web developer