Med snillrik strategi, kreativ teknik, designmagi och unikt content skapar vi digital lyftkraft.

Vi är ett gäng nyfikna och påhittiga individer som älskar samarbeten och utmaningar. Tillsammans med våra kunder hittar vi digitala möjligheter, förverkligar idéer och anpassar verksamheter efter morgondagens behov.

Hur vi jobbar

1. Utforska och analysera

I vår teoretiska förstudie spanar vi utåt och blickar inåt i workshops med våra kunder. Tillsammans går vi igenom nuläge, positionering, målsättningar och visioner för att lära oss så mycket som möjligt om verksamheten.

Vi undersöker målgrupper, sökord och konkurrens, och arbetet med koncept och tonalitet börjar växa fram.

Samtidigt som vi skapar en gemensam förståelse för var vi befinner oss och var vi är på väg, bygger vi även grunden till riktigt bra samarbeten.

Våra kunder är experterna inom sina områden, och det är tillsammans med dem som vi sätter mål och uppnår dem.

2. Inse och konkretisera

I denna andra del av förstudien förstår vi våra kunders verklighet, och vi ser vilka utmaningar vi står inför. När vi lärt känna affären och målgrupperna förstår vi var och varför de möts. Det är nu när vi börjar visualisera som spännande saker händer.

Vi sållar bland olika tekniska, visuella och kommunikativa idéer. Utvalda delar av webbplatsen presenteras i form av wireframes, designskisser, exempelcopy och systemskisser.

Som grund för det fortsatta arbetet skapas sitemap med flödesscheman, grafisk profil, styleguides, brandstory och tone of voice.

3. Skapa och publicera

Skapandefasen! En intensiv period detaljplaneras, milstolpar bestäms och arbetet drar igång. Med insikterna från förstudien undviker vi gissningar och bygger på strategiska beslut.

Responsiv design, innehållsproduktion och webbutveckling parallellt med förberedande av marknadsföring leder oss till slut in i en testfas innan de första vingslagen; lansering och annonsering.

Att skapa digitala lösningar innebär att nya insikter kan uppstå löpande. Med en agil arbetsprocess säkerställer vi att vi når målet även om det skulle flytta på sig.

4. Agera och förvalta

Från första dag mäter och undersöker vi hur användarna beter sig och agerar på resultaten. För att uppnå de mål vi satt upp bevakar, driftar och förvaltar vi våra kunders investering med täta avstämningar och planerar nya aktiviteter.

Vi är digitala strateger, kommunikatörer, designers, utvecklare, skribenter, fotografer och idésprutor med fäbless för höga, gärna galna ambitioner.

Fredrik Colling

CEO / Founder

070 - 624 80 62

Jimmy Lindberg

Digital strategist / KAM

070 - 829 39 99

Mia Engström

Project manager

073-540 06 62

Charlotta Baltazar

Projektledare

076-517 41 25

Carl Blomqvist

Creative Director

070 - 496 35 51

Helene Westrin

Art Director

070 - 839 32 30

Olle Stake

Senior Designer

070 - 330 81 07
Bild saknas

Ferdinand Kjellin

Design Director

Michell Niemistö

Digital Designer

Johanna Ströberg

Copywriter (mammaledig)

072 - 004 72 60

Sara Åhlund

Copywriter

070 - 768 08 80
my ulvander

My Ulvander

Copywriter

Mimmi Purits

Web developer

073 - 546 96 68

Håkan Folkesson

Head of Client Support

070 - 147 55 57
Magnus Anemo – Frontendutvecklare på Dazy Digital

Magnus Anemo

Web developer

070 - 396 10 05

Patrick Larsson

Web developer

073 - 522 65 88
thomas

Thomas Johansen Kvael

Web developer

Fredrik Hjort

Fredrik Hjort

Head of Inbound

072-337 77 97

Viking Berglind

Web developer

Benjamin Sjöberg

Digital marketer

070 - 423 99 36

Niclas Eriksson

Web developer

Linus Svensson

Account Manager

070 - 766 36 67

Fråga chans på oss

Söker ni en digital samarbetspartner?
Ring oss på 08 – 545 633 00 eller maila till hej@dazy.se. Vi hörs!