5 vanliga misstag att undvika i era texter

En text är ju bara att skriva, eller hur? Inte riktigt. Det finns ett antal dos and don’ts när det kommer till att producera riktigt bra copy. Tänk på det här innan ni sätter er vid tangentbordet.

Visste du att ni har åtta sekunder på er att väcka en läsares intresse på webben? Jo, det är sant…8 sekunder(!). Det ställer höga krav på er som avsändare. Att skapa tydliga, intresseväckande och måluppfyllande texter kan tyckas lättare än vad det egentligen är. Här presenterar vi några av de vanligaste fallgroparna, och vad du kan göra för att undvika dem.

 1. För många budskap

  Det går inte att säga allt på en gång. Ändå är det många som försöker – och så klart misslyckas. För många budskap gör texten rörig, svårbegriplig och läsaren blir konfunderad och irriterad.
  Lösningen: Selektera dina budskap och håll dig till ett per text. Prata runt detta budskap och se till att återkomma till det genom hela din text, så bättrar du förutsättningarna för den nödvändiga röda tråden.

   

 2. Obefintlig målgruppsanpassning

  Många företag hamnar lätt i inifrån- och ut-tänket när de ska berätta om sina produkter eller tjänster. Men att fokusera på vad man själv vill ha sagt, utan att tänka på hur det tas emot av läsaren, är sällan en lyckad satsning. Utan en tydlig målgrupp blir dina texter intetsägande och mottagaren får svårt att ta till sig det du vill förmedla.
  Lösningen: Gör din hemläxa och ta reda på så mycket som möjligt om er målgrupp. Använd ett språk som tilltalar dem och exempel som gör att de förstår nyttan med er produkt/tjänst.

   

 3. Brist på struktur

  Struktur och en röd tråd är a och o. Utan detta tappar du läsaren snabbare än du hinner säga hej (och troligtvis innan de beryktade 8 sekunderna har passerat). Många ovana skribenter börjar med en alldeles för lång och ibland irrelevant inledning, och kommer inte till det viktiga förrän långt in i texten.
  Lösningen: Skapa din struktur innan du börjar skriva, håll inledningen kort och presentera det viktigaste i texten så tidigt som möjligt. Efter att du har presenterat kärnan blir det mer naturligt att utveckla och förklara denna.

   

 4. Svårlästa (eller obegripliga) texter

  Svåra och långa ord, för många årtal, namn och siffror, ord i versaler och facktermer är några av de sakerna som orsaker så kallade “lässtopp”. Läsaren stannar upp och fastnar. Det blir ett avbrott och i värsta fall måste meningen läsas om. Det här är motsatsen till vad du vill uppnå.
  Lösningen: Sträva efter en så lättläst text som möjligt, där allting flyter på och ögonen kan glida genom texten utan för många hinder. Variera ditt språk och undvik facktermer, förkortningar och abstrakta resonemang.

   

 5. Noll koll på grammatiken

  Att inte ha koll på grammatiken är ett stort no-no. Stavfel, syftningsfel och särskrivningar ger tyvärr inget seriöst eller förtroendeingivande intryck.
  Lösningen: Känner du dig inte säker ska du helst välja att låta någon annan skriva. Ta alltid för vana att låta en mer språkvan person korrläsa dina texter.

 

Bra copy är så klart beroende av flera aspekter, men med dessa tips skapar du en bra stomme för er textuella kommunikation. Känns det tidskrävande eller knepigt?
I sådana fall hjälper vi gärna till. Våra copywriters har bred kompetens inom all typ av textförfattning.

Läs mer om vårt erbjudande inom copywriting och innehållsproduktion »