Ideal customer – ett must have!

Att ha bestämt företagets ideal customer är så skönt. Det ger klarhet i så många delar av företagets verksamhet och underlättar många beslut. Samtidigt kan det vara lite läskigt då det ställer saker på sin spets, och man är tvungen att förändra sig vilket ju ofta är lite jobbigt.

Här resonerar jag lite om något vi själva upplevt de senaste åren. Vi befinner oss själva mitt i omvandlingen från att ha tackat ja till allt, till att endast tacka ja till det vi målat upp som en ideal customer. Att skapa eller förändra en position på marknaden tar tid, men det är definitivt värt det.

Fördelarna med positionering och att bestämma sig för en ideal customer är många, jag skulle vilja påstå att det är avgörande för vissa företags tillväxt eller rent av deras överlevnad att ta detta steg. Här är några av de största fördelarna:

 1. Rätt prioriteringar i verksamheten

  Hur man utformar sin tjänst eller produkt påverkas av vetskapen om kundens situation och behov. Med fokus på rätt typ av kund lägger man sin energi på rätt saker i sin verksamhetsutveckling. Man kan lättare sålla i den feedback man får från kunderna och välja vad man ska prioritera. Att försöka vara alla till lags är en fin tanke, men det är sällan hållbart eller ens möjligt i långa loppet. Särskilt inte om man ska växa.

 2. Fokus på rätt kommunikation

  Att veta vem man pratar med gör det möjligt att utforma sin kommunikation för denna buyer persona. Artiklar, annonser, säljmateriel anpassas såväl i tonalitet som i innehåll till den typ av kund man vill attrahera, för att inte tala om att säljarna får en tydligare målbild och kan välja vad de ska lägga tid på.

 3. Man blir expert och kan växa

  Att ha en fokuserad verksamhet och kommunikation innebär att man positionerar sig mot en specifik målgrupp. Ju mer man gör detta desto mer specialiserad blir man. Med tiden blir denna specialitet till expertis, och i bästa fall blir man en thought leader i sin nisch. Denna strömlinjeform leder till att det blir lättare att växa, och framför allt växa på en stabil grund.

 4. Man får nöjdare kunder

  När man inte längre försöker pleasa alla, utan istället anstränger sig för att pleasa en viss typ av kund, ökar chanserna för starka, långsiktiga relationer. De erfarenheter man får tillsammans med sina kunder gagnar alla ens kunder.

 5. Man får en drägligare arbetsmiljö

  När verksamheten fokuserar på en ideal customer blir arbetssituationen för alla medarbetare lättare och behagligare. Processer slimmas och erbjudandet förtydligas. I långa loppet leder detta fokus även till att man rekryterar rätt personer, eftersom man har en tydligare bild av vilken kompetens och profil som passar till sin ideal customer.

Vad är en ideal customer?

En ideal customer ser olika ut för alla företag. Man måste fråga sig vad som är viktigast i denna profil. Är det en specifik bransch, en viss storlek, tillväxttakt eller en särskild situation? Är det ett geografiskt område eller en särskild form av organisation? När man har rett ut detta kan man ta nästa steg och ta fram buyer personas, som innebär att man siktar in sig på en viss typ av person på företaget man vill attrahera.

Hur tar man fram sin ideal customer?

 1. Titta på era befintliga eller tidigare kunder och försök sammanfatta vad som förenar de kunder ni jobbar bäst med.
 2. Lista de egenskaper hos er som ni tror attraherar dessa kunder.
 3. Ta fram en lista med frågor för att effektivt kunna reda ut vilka kriterier som är viktigast för er hos en ideal customer.
 4. Samla de personer på ert företag som ska vara med och tycka till. Viktigt att det är en bra mix från olika avdelningar på företaget, med inblick i verksamheten och kunderna.
 5. Intervjua de befintliga kunder som ni anser uppfylla många av era kriterier, för att förstå deras situation på djupet.
 6. Producera ett dokument som målar upp och beskriver er ideal customer, och basunera ut denna internt.
 7. Börja anpassa er kommunikation mot er ideal customer.
 8. Följ upp och utvärdera löpande. Er målbild kan behöva uppdateras i takt med att ni får nya insikter.

Lycka till!

MVH Fredrik Colling