Unik event- och festlokal i Stockholm

Visa upp lokalens alla möjligheter

Magasin 9 är en event- och festlokal vid Frihamnen i Stockholm. De behövde hjälp att skapa en ny, modern webbplats som visade upp lokalens möjligheter.

En inspirerande webbplats

En sak som utmärker Magasin 9 är dess imponerande exteriör. Därför består första sektionen av en bakgrundsvideo på byggnaden för att fånga upp känslan av miljön.

Vi lyfte fram lokalens fördelar i siffror och jobbade med bilder för att förmedla lokalens utseende och möjligheter.

Bilder som talar

Bilder var bärande element i vår design för att beskriva lokalens skiftande utseende och planlösningar.

Rörligt och lugnt

Bakgrundsvideon tog vi fram för att skapa en lugn och skön känsla samtidigt som den visar vilken välkomnande byggnad man kan vänta sig.