Arbeta agilt – vad innebär det?

Flexibelt och effektivt eller svårgreppbart och stökigt. Upplevelsen av den agila metodiken är lika vid som bred och många vet fortfarande inte ens vad begreppet innebär. Det är dags att bringa klarhet i ämnet.

Ordet ”agil” är nära besläktat med engelskans ”agility”, en tävling där hundar snabbt och smidigt ska ta sig igenom en hinderbana.

Att arbeta agilt har blivit alltmer vanligt, framför allt bland företag som jobbar med utveckling. Många påstår också att de är agila, utan att för den delen riktigt veta vad de själva menar med det. Agilt har mer eller mindre blivit ett modeord som man gärna vill förknippas med.

Agil = lättrörlig

Precis som rubriken antyder betyder ett agilt arbetssätt att man har ett rörligt och flexibelt upplägg. Det ska däremot inte förväxlas med rörigt och ostrukturerat – visst har agila utövare ordning och reda! Men kanske inte på ett sådant sätt som de flesta är vana vid.
Låt oss förklara lite närmare:

  • Löpande processer. Utveckling, test, utvärdering och åtgärd sker kontinuerligt. Enligt det traditionella sättet att arbeta (även kallat för vattenfallsmodellen) sätter man oftast en plan från början och följer den rätt och riktigt från A till Ö, för att sedan utvärdera när slutprodukten är klar. Med ett agilt arbetssätt sker i stället processen om och om igen tills kunden är nöjd. Som en loop, ungefär. Det här gör att man har bättre koll och snabbt kan ändra i projektet om omständigheterna förändras.
  • Sprints. Arbetet delas tydligt upp i sjok, där man fokuserar på olika funktioner och projektdelar åt gången. Dessa sjok kallas ofta för “sprints”. Sprints kan vara olika långa beroende på vad som ska tas fram, men gemensamt för dem är denna loop-process med löpande utveckling och testning.
  • God kommunikation. Alla inblandade har tät kommunikation, vilket är en förutsättning för att det agila sättet ska vara framgångsrikt. Såväl intern som extern kommunikation främjas på alla plan och det blir ett tätt och engagerat samarbete där alla är delaktiga.
  • Riskminimering. Med agil metodik försäkrar man sig om en mer framgångsrik slutprodukt. Genom regelbunden utvärdering och möjligheten att anpassa produkten löpande minimeras risken för otrevliga överraskningar i slutet (till exempel att det visar sig att de krav som ställdes i början faktiskt inte alls var vad man ville ha).

Att arbeta agilt är inte målet i sig, utan ett sätt att nå målet – på ett smartare och mer kvalitetssäkert vis när man jobbar med digital utveckling.