Benchmarks för annonsering i sociala medier 2022 (CTR, CPC och CVR)

Funderar du över hur dina annonser presterar jämfört med konkurrenternas annonser? Här har vi sammanfattat vad genomsnittet för annonsering är på olika sociala medier genom mätvärdena CTR, CPC och CVR. Plattformarna som presenteras är Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, Twitter, Snapchat, TikTok, Pinterest och Youtube.

Varför ska man ha benchmarks?

En fördel med digital marknadsföring är att man kan mäta den exakta effektiviteten av kampanjer med hjälp av riktig data, det är det som gör datadriven marknadsföring så viktig. Det handlar om datainsamling, dataanalys och resultatbaserad annonsoptimering. Det är alltså den datan som talar om för oss om annonsen har en bra eller sämre effekt. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp resultaten av kampanjer.

Benchmarks hjälper en att få en referenspunkt när man analyserar kampanjresultat. Benchmarking innebär att man använder befintlig kunskap om det genomsnittliga resultatet för annonser på olika plattformar, vilket ger en indikation på hur det går för andra företag och deras annonser.

​​Hur mäter man effekten av kampanjer?

Det finns många mätvärden som är viktiga när man analyserar effekter. I den här artikeln har vi valt KPI:er som främst representerar kampanjpåverkan: CTR, CPC och CVR.

Uppmätt värde definition:

CTR (Click Through Rate) / (Klickfrekvens)

  • CTR eller klickfrekvens, är andelen användare som sett en annons och sen klickar. Ett mått på hur många som är intresserade av din produkt eller tjänst och vilka som klickade på din annons för att lära sig mer. På Snapchat heter det Swipe Up Rate när du sveper uppåt på en annons istället för att klicka på den.

benchmark-sociala-medier-annonsering-CTR

CPC (Cost per Click) / (Kostnad per klick)

  • CPC eller kostnad per klick i sig säger inget specifikt om effekten av annonsen. Å andra sidan är det ett väldigt bra mått för att få en bra uppfattning om vad det kostar att nå en viss målgrupp (om man analyserar på branschnivå).benchmark-sociala-medier-annonsering-CPC

CVR (Conversion Rate) / (Konverteringsfrekvens)

  • En konvertering är när användaren utför en bestämd handling mot det uppsatta målet, exempelvis besöker en viss sida, laddar ner ett formulär, klickar på en knapp eller kontaktar företaget. Conversion Rate eller konverteringsfrekvensen räknas ut genom att ta antalet konverteringar och dividera det med antalet totala annonsinteraktioner.

benchmark-sociala-medier-annonsering-CVR

 

Fortafarande nyfiken på digital marknadsföring? Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa ert företag.