Ny rapport om svenska webbplatser

En ny trendrapport har tagits fram av Web Service Award med rubriken ”Svenska webbplatser dåligt anpassade efter besökarnas behov”.

Enligt rapporten uppger bara 63 procent att de har tydligt definierade målgrupper för sin webbplats och 37 procent vet inte eller är osäkra på vilka målgrupperna är för deras webbplats.

Vi på Dazy tycker naturligtvis att detta är illa, men gläds samtidigt åt att det är så många som behöver vår hjälp!

Länk till rapporten här