Vad är en hemsida värd?

Hur budgeterar man för en webbplats? När man bestämmer sig för vilken typ av webbplats som ska tas fram behöver man först fundera över vad syftet är och vilken nytta den kan göra för företaget. Det ger ett bra beslutsunderlag för budgetering, webbyrå och lösning.

Är webbplatsen viktig för verksamheten?

Man kan börja med att fråga sig själv vad man tror att webbplatsen kan generera. Hur många kundförfrågningar per år kan den tänkas ge och hur mycket kan dessa vara värda? Kan man spara tid eller pengar på andra områden i verksamheten genom att webbplatsen hanterar det? Kan webbplatsen förenkla försäljning eller besvara vanliga frågor? Kanske attrahera svårflörtad kompetens och göra det enklare att få kontakt med rätt människor? Finns det några mjuka värden den kan kommunicera? Som stolthet för sin arbetsplats eller samarbetspartners?

Beroende på vad man förväntar sig av webbplatsen i direkta intäkter, besparingar och mjuka värden kan man lägga ribban olika högt.

Om webbplatsen är viktig, kanske avgörande för verksamheten

Om man konstaterar att man har mycket att vinna på att skaffa en ny webbplats ställs höga krav på både projektet och kompetensen. Det är ett viktigt arbete att analysera målgruppernas beteende, konkurrensen i branschen för att därifrån ta fram en lösning som ska plocka marknadsandelar. Vill man vara branschledande ska detta kännas i den digitala identiteten.

Sökbarhet, användarvänlighet och konvertering går hand i hand med inspirerande design och träffsäker tonalitet i copy och övrigt innehåll. Med ett antal bestämda och konkreta mål för verksamheten skapas webbplatsen och när sajten har lanserats påbörjas en rad aktiviteter där webbplatsen spelar en central roll.

Kollegan som aldrig sover

För de allra flesta företag är webbplatsen en så pass viktig del av verksamheten att det är orimligt att se webbproduktionen som ett enkelt, snabbt projekt. För att lyckas skapa ett tillfredsställande resultat, förvalta investeringen och nå uppsatta mål krävs en högre ambitionsnivå.

Webbplatsen kan jämföras med en viktig arbetskamrat. Som dessutom kan arbeta dygnet runt med att representera företaget, möta människor och skapa stora värden. Ibland kan budgeten för en webbplats rent av matchas mot alternativet att anställa en eller flera personer.

Vid företagsförvärv och bokföring

En webbplats som bevisligen genererar ett värde, som leads eller rena försäljningar per år, går att värdera. Hur mycket har företaget tjänat per år på att kontakter knutits och affärer skapats till följd av förfrågningar eller beställningar via webben? Genom att räkna på de affärer och/eller besparingar som webbplatsen har skapat kan man få fram ett ungefärligt värde. Detta värde innebär att webbplatsen är en tillgång och i bokföringssammanhang kan webbplatsen som skapar värde räknas av som en immateriell tillgång.