Webbyrå-priser, vad kostar en webbplats?

Vad kostar en hemsida, eller mer rätt benämnt webbplats? En självklar fråga som måste besvaras innan man kan sätta spaden i marken och börja producera.

Jämföra pris i rätt kategori av webbyrå.

Till en början kan det vara bra att veta vilka olika typer av webbyråer och lösningar som finns att tillgå. Här listar vi förenklat olika kategorier av webbleverantörer:

Fullservicebyrån

Webbyrån som tillhandahåller skräddarsydda lösningar inklusive marknadsföring, support och aktiv förvaltning. Denna byrå erbjuder hjälp med att ta fram en strategi för hur webbplatsen ska formas för att åstadkomma störst nytta. Här får man även professionell hjälp med att ta fram budskap och innehåll. Slutresultatet blir genomarbetat och unikt och man arbetar löpande med att förvalta, förädla och helt enkelt arbeta med det verktyg som webbplatsen kan vara.

Mindre webbyrån

Webbyråer som skapar skräddarsydda lösningar men kanske inte har organisation för att ta ett helhetsgrepp. Fokus ligger oftast på att skapa hemsidan som en produkt, utan kringliggande tjänster eller vidare samarbete. Denna typ av byrå brukar bestå av 4 – 10 personer och täcker oftast kompetenser för att producera en webbplats med fokus på snygg design och kod, men organisationen är för liten för ett längre samarbete.

Mallbyrån

Webbyråer som skapar enkla lösningar utifrån färdiga mallar där slutresultatet styrs av de möjligheter som ryms i själva mallen. Det finns även gör-det-självtjänster som har ungefär samma begränsningar där man kan få till en något som kan duga att starta upp med. Även här behöver man ta in andra kompetenser för att ta fram strategi, innehåll, marknadsföring och förvaltning eller göra det mesta själv. Detta kan vara en bra första lösning för ett nystartat företag som har mer tid än pengar.

Webbkonsulter och IT-leverantörer

När man inte är ute efter en byrå med flera kompetenser utan behöver mer teknisk hjälp att bygga sin webbplats. Kanske webbplatsen är mer av en teknisk plattform och kräver uteslutande teknisk kompetens.

Hur väljer man byrå då?

Frågor man bör ställa sig innan man väljer väg är;

 1. Hur viktig är vår webbplats för att vår verksamhet ska fungera och utvecklas i den konkurrens som finns?
 2. Är webbplatsen navet i vår kommunikation eller är den en mindre del av vår verksamhet?
 3. Hur mycket hjälp behöver vi med att utveckla vår affär och vårt varumärke?
 4. Vad vill vi ha ut av leverantören ifråga om löpande support och förvaltning både innehållsmässigt och tekniskt?
 5. Vad kan vi tjäna på att investera i en webbplats som genererar leads eller annat värde?

Svaren ger vägledning till vilken kategori av byrå man bör sikta in sig på. Vi fortsätter artikeln med den första kategorin, fullservicebyrån, och riktar oss främst till de som konstaterar att det är viktigt för verksamheten med en riktigt bra webbplats som utgör en viktig del av företagets externa och interna kommunikation.

Antalet timmar och kostnaden styrs av det resultat man vill uppnå.

Oavsett vilken byrå man väljer handlar kostnaden om den tid byrån behöver arbeta. För att prissätta en webbproduktion måste man alltså först reda ut vad som behöver göras och hur mycket tid man bedömer att det tar.

Nedan listar vi moment man kan gå igenom vid produktion av en skräddarsydd webbplats. Varje moment estimeras i tid, vilket i sig motsvarar en kostnad. För en lägre budget kan man minska på ambitionerna eller helt stryka vissa moment medan en högre budget ger utrymme för mer arbete. Som med allt annat ökar kvaliteten och värdet ju noggrannare man har tid att vara och hur mycket kärlek och tänk man har budgeterat tid till att lägga. En webbdesign som tar 10 timmar att ta fram är sällan lika snygg och genomarbetad som en design på 100 timmar.

Förstudie och analys

 • SEO- & trafikanalys
 • Målgruppsanalys
 • User scenarios/personas
 • Projektledning

Koncept

 • Grundläggande tonalitet
 • Grundläggande copy och rubriksättning
 • Grundläggande bildinnehåll
 • Wireframes (innehållsskisser) + sitemap
 • Interaktivitet och besökarflöden med konvertering

Innehållsproduktion

 • Foto- & videoproduktion
 • Illustrationer + grafiska element
 • Copy
 • Kompletterande innehåll

Design

 • Grafisk profil, framtagande eller anpassning av befintlig
 • Startsida
 • Viktiga landningssidor
 • Generella sidor
 • Interaktionsdesign
 • Responsive webbdesign

Webbutveckling

 • Installation av plattform
 • Uppsättning av versionshantering
 • Frontend, HTML, CSS och Javascript
 • Backend, PHP och databas
 • Testning i enheter och plattformar
 • Systemutveckling
 • Integration med externa system
 • Anpassning av administrationsgränssnitt
 • Utbildning av administratörer
 • Dokumentation

Lansering

 • Konfiguration av webserver
 • Installation av webbplats med testning
 • Sökmotoroptimering
 • Domänpekning/ -hantering

Efter lansering

 • Utvärdering och tester
 • Google Analytics med målspårning
 • Marknadsföring och löpande SEO
 • Förvaltningsuppdrag med drift
 • Löpande arbete med innehållsproduktion, copy, bilder, artiklar och nya funktioner.

Räkna själv

Varje punkt i listan ovan behöver estimeras. Vissa punkter kan vara mindre, större eller helt strykas i vissa projekt. Även om du som läser detta kan ha svårt att förstå vad varje moment innebär och hur lång tid som är rimlig kan det vara värt att fundera på vilken typ av hjälp man behöver från webbyrån. Jag skulle tippa på att erfarna och kompetenta webbyråers timarvode ligger på ca 1000 kr + moms i snitt. För att få ihop kostnaden för att bygga er hemsida, summera alltså ihop antalet timmar för alla moment och multiplicera med 1000 kr.

Jämföra priser mellan fullservicebyråer

Med detta hoppas vi skapa förståelse för hur en professionell webbproduktion ser ut hos en fullservicebyrå. Ingen produktion är den andra lik eftersom olika mycket tid går åt i de olika momenten. Detta innebär också att det som beställare gör det i princip omöjligt att jämföra olika webbyråers priser då ingen kan förutse exakt hur projektet ska byggas upp och offerera samma tänkta leverans. Vårt råd är att istället titta på webbyråns kundcase, be om ett antal referenser och inleda en dialog för att känna på hur ett samarbete skulle vara. För det är just ett samarbete att bygga bästa tänkbara webbplatsen, där man som beställare påverkar såväl processen som slutresultatet tillsammans med kompetenserna på en webbyrå. Så länge budgeten är rimlig i förhållande till ambitionerna kan man alltid påverka kostnaden. Självklart måste man diskutera och komma överens om en budget, det gör man alltid innan ett samarbete inleds. Varken du som beställare eller vi som leverantör kan dock själv sätta ett pris utan att resonera om omfattningen först.

Hör av dig!

Har du några frågor eller vill diskutera ett potentiellt samarbete är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Skicka ett mail till [email protected] eller ring oss på 08-545 633 00. Läs om Dazy som webbyrå här: