Dazy blev Gasellföretag i år igen!

Det är alltid kul med kvitton på att man gjort något bra. Till vardags kämpar vi för våra kunders framgång och gläds när vi lyckas med det. När vi nu får veta att vi för andra året i rad är ett Gasellföretag blir det en påminnelse om att vi även bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt för landet. Att utnämnas till Gasellföretag betyder att man är ett av Sveriges snabbast växande företag. Varje år utses färre än 0,5 % av alla aktiebolag i Sverige till Gasellföretag.

Bakgrunden till vår tillväxt är naturligtvis att den digitala marknaden växer snabbt, men också att vårt service minded och kompetenta team gör ett fantastiskt jobb, vilket lett till att vi har 0 % bytesbenägna kunder enligt Regis kundnöjdhetsundersökning.

Kriterierna för att bli Gasellföretag:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret undersökningsperioden (företagets fyra senaste årsredovisningar).
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Läs mer på DI Gasell