Från webbyrå till digitalbyrå

Webbyrån Vektorgrafik blev digitalbyrån Dazy

Omvandlingen skedde gradvis och målmedvetet, från att ha producerat hemsidor, till att i dag vara digitala rådgivare med seniora webbutvecklare, strateger, konceptutvecklare, designers, onlinemarknadsförare och innehållsproducenter. Vi baserar våra förslag på dataunderlag och uppnår mätbara mål med de lösningar vi tar fram. Sedan 2018 är vi Hubspotpartner. Vi skapar content i form av copy, foto, video, illustrationer, animationer etc. Vi utvecklar avancerade webbplatser, appar och system.

När bolaget startades 2001 och femton år framåt var verksamheten fokuserad på grafisk design och hemsidor, och webbyrån hette Vektorgrafik, vilket återspeglade just en liten, grafisk verksamhet. I dag är vi runt trettio medarbetare och vi bytte 2018 namn till Dazy och kallar oss digitalbyrå, eller digital kommunikationsbyrå.

Verksamheten går i dag ut på att hjälpa tillväxtbolag att rebranda, skapa en effektiv digital närvaro och vara deras förlängda marknads- och IT-avdelning.

Från att ha suttit på 200 kvadrat uppe på plan 22 i Skrapan i ca tio år, har vi nu en rejäl lokal att växa i på Västgötagatan 17.