digital STRATEGI & analys

Digital strategi för växande verksamheter

Känner ni er målgrupp och deras verkliga drivkrafter?

För att er webbplats ska bli så värdefull och skapa så mycket affärsnytta som möjligt är det viktigt med en grundlig analys och att utifrån den skapa en webbstrategi som tar tydligt avstamp i de faktiska behov, beteenden och drivkrafter målgruppen har.

Att ha en tydlig definition av sin målgrupp är A och O. Frågor att ställa sig är: ”vilka riktar sig er webbplats till?” och ”vilka ska den påverka?” Ett viktigt startskott för kunna skapa en webbplats som konverterar och omvandlar är att fullt ut förstå sina potentiella och befintliga användare.

Genom att diskutera och studera deras beteende genom bland annat beteendetester och statistik får vi en bild av vad de söker och hur de surfar. Med denna kunskap som grund kan vi sedan tillsammans sätta den strategiska riktningen och ramverket för er webbplats och på så sätt bättre förstå vilka argument som bör lyftas upp och ges extra fokus på sajten. För i slutändan så vill ju både ni och vi att er nya webbplats skapar resultat. Utan en strategisk målgruppsanpassning riskerar man att chansa för mycket.

Business inquiries

Berätta om era utmaningar för oss, vi har erfarenhet från hundratals case och kan guida er i era vägval.