APPUTVECKLING I STOCKHOLM

Ni har idén och behovet av en app. Vi förverkligar den.

För att skapa en app som används och fungerar har vi utvecklat processer för att ta en grundläggande idé till en fullt utvecklad produkt.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Du når oss på 08-545 633 00 eller [email protected].

En app kan fungera som en enskild tjänst eller som en del av ett större sammanhang.

KAN är en digitalbyrå med bred kompetens i flera kanaler. Det innebär att vi kan stödja er i att konkretisera idén och fatta beslut i olika vägval, ta fram en professionell design, programmera appen för flera plattformar, koppla den till webbplatsen samt mäta, utvärdera och vidareutveckla.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG APP

Detta ingår i en app-produktion

 

Koncept & design

Koncept & design

Konceptutveckling
Prototyping
Användarvänlighet
Interaktionsdesign
Appdesign

Utveckling & kvalitetssäkring

Utveckling & kvalitetssäkring

Native mobilappar
Distribution på flera plattformar
Backend & CMS
API:er & middleware
Kvalitetssäkring

Vidareutveckling & underhåll

Vidareutveckling & underhåll

Tester
Analys
Vidareutveckling
Underhåll
Marknadsföring

En flexibel process för ett lyckat resultat

Ett agilt och iterativt arbetssätt innebär en kreativ utvecklingsprocess. Den ursprungliga idén kan dra nytta av de idéer och insikter man får på vägen. Den process vi arbetar i innebär ett samarbete med kunden för att i ett tidigt skede fånga upp insikter för att säkerställa att vi går mot bästa tänkbara resultat. Med en plan genom hela projektet har vi kontroll över tid och budget.

 

En app är inte bara en app

Beroende på er affärsidé kan ni behöva hjälp med en rad olika saker för att uppnå era mål. Det team ni får hos oss kan innehålla kompetenser inom affärsutveckling, UX, design, apputveckling, webbutveckling och marknadsföring. Vi tillhandahåller de flesta kompetenser man kan behöva för att ta idén till en fullfjädrad tjänst.

Business inquiries

Berätta om era utmaningar för oss, vi har erfarenhet från hundratals case och kan guida er i era vägval.

Apputveckling för Android – Dazy Digital
Apputveckling i Stockholm – Dazy Digital