Inbound marketing

Den framtidssäkrade metoden för marknadsföring

Det går ett surr genom marknaden. Folk name-droppar en massa verktyg som heter Hubspot, Sharpspring, Eloqua, Pardot, Active Campaign och pratar om engelska begrepp såsom marketing automation, content marketing, buyer personas, och inbound marketing.

Är du en marknadschef eller vd som insett att detta är något du borde kunna mer om, och eventuellt applicera i er marknadsföring? Låt oss hjälpa dig få klarhet i vad detta handlar om och hur ni skulle kunna ha nytta av inbound marketing.

Bakgrunden till inbound marketing

Inbound marketing-filosofin utgår ifrån att marknaden har förändrats med internet. Potentiella kunder kan söka upp lösningar på nätet och är inte längre lika angelägna att klicka på annonser eller tacka ja till säljmöten om man ringer eller mailar dem. Säljavdelningar vittnar om att det blir allt trögare att få till affärer genom uppsökande försäljning.

Så vad är inbound marketing?

Inbound marketing är ett holistiskt sätt att arbeta med sin marknadsföring och försäljning, där man är mån om att verkligen förstå sina målgruppers behov och situation och hjälper dem genom att bjuda på kunskap. Med denna hjälpsamma approach bygger man förtroende och relation, vilket leder till att man även hjälper en potentiell kund att förflytta sig mot att bli en kund.

Inbound marketing bygger på en långsiktig och hållbar, kunskapsbaserad princip och är en kombination av psykologisk marknadsföring, kvalitetsinnehåll, och automatiserad kommunikation. Oavsett hur man väljer att marknadsföra sig är det aldrig fel att kommunicera med hjälpsamt content, som bygger SEO och skapar intresse. Inget av det content man skapar är bortkastat, utan bygger snarare mer värde över tid.

Inbound-processen i grova drag, med ordförklaring:

Man börjar med att reda ut hur företagets ideal customer  (drömkund) är. Därefter skapar man buyer personas (semi-fiktiva personligheter) genom att intervjua befintliga kunder och kundansvariga.

För att skapa en pedagogisk kundresa reder man ut vilka frågeställningar och problem dessa prospects har, och börjar skapa en content plan (innehållsplanering för artiklar, filmer etc). Det innehåll man planerar att producera ska vara hjälpsamt, trovärdigt och attraktivt för den potentiella kunden och planeras in i faserna awareness, consideration och decision (se bild till höger), för att anpassas till läsarens kunskapsnivå.

Det content man producerar går som sagt ut på att bjuda på kunskap som är värdefull för den potentiella kunden. En del av kunskapen kan vara så värdefull att besökaren är villig att dela med sig av sina kontaktuppgifter för att ta del av. I detta läge konverterar den potentiella kunden till ett lead, en person som är intressant att hålla kontakten med och bearbeta, så kallad lead nurturing.

För att göra detta effektivt utan att behöva upprepa samma budskap till varje enskild person förbereder man serier med schemalagda email som skickas automatiskt, så kallad marketing automation.

Vad krävs för att lyckas med inbound marketing?

  1. Läs på, det är viktigt att på riktigt förstå konceptet och tro på idén — Förstår man inte metoden är det svårt att tro på den och implementera.
  2. Styr om resurser och budget för strategin — Inbound marketing är inget man bör göra halvdant.
  3. Hitta en partner med erfarenhet som kan hjälpa er — För att komma igång och uppnå resultat är det viktigt att få saker på plats, på rätt sätt, så snabbt som möjligt.
  4. Satsa på kvalitet! — Ett av de vanligaste misstagen är att man lockas in i att producera mycket innehåll, med risken att ge ett oseriöst intryck. Om man på riktigt vill hjälpa sina potentiella kunder måste man förstå dem. Kvalitetsinnehåll behöver inte kosta mer, bara vara lite mer genomtänkt.
  5. Tänk långsiktigt — Även om inbound marketing kan ge resultat på kort sikt är det långsiktigt man har mycket att vinna.
  6. Var förändringsbenägen — Under resan med inbound marketing lär man sig nya saker, om sina kunder, sitt erbjudande och sin verksamhet. Är man lyhörd kan inbound hjälpa en vässa sin affärsidé och sin kommunikation.

Hur kommer man igång med inbound?

KAN hjälper er titta på er nuvarande situation och potential.

Vad vi bland annat brukar vilja titta på är vilka digitala verktyg ni använder i dag, såsom CRM och CMS, hur många kundkontakter ni har och räknar med att kunna nå, samt hur er sälj- och marknadsavdelning och deras rutiner är utformade.

Hur stor marknadsandel har bolaget i dag och hur ser framtidsutsikterna ut? Finns planer för expansion, etablering på nya marknader eller tjänsteområden?

Hur ser en typisk, ideal kund ut, och på vilket sätt kommunicerar ni med marknaden i dag?

Tveka inte att höra av er så resonerar vi om en väg framåt för er, och i bästa fall kan vi inleda ett trevligt och spännande samarbete.

Läs mer om Inbound marketing →

Business inquiries

Berätta om era utmaningar för oss, vi har erfarenhet från hundratals case och kan guida er i era vägval.