Koncept & branding

Skapa ett varumärke dina kunder vill vara en del av

Hur vill ni att era kunder ska känna när de kommer i kontakt med er produkt, tjänst eller organisation? Ladda ert varumärke med intryck, associationer och förväntningar som gör avtryck.

I en tid då information strömmar i överflöd blir det allt viktigare att särskilja sig. De företag som lyckas med det är de som har ett starkt koncept, som skapar rätt känsla hos kunderna. Ett varumärke och budskap som får företaget att sticka ut ur mängden, helt enkelt.

Genom att etablera en stark, enhetlig och känsloskapande bild av företaget, som återspeglas i allt ni gör internt och externt, ökar chansen att attrahera och behålla kunder som blir er trogna för en lång tid framöver.

Varumärkesplattform

En varumärkesplattform är A & O för att kunna arbeta vidare med kommunikationsplattform och marknadsföringsstrategi. Syftet med plattformen är att skapa en samlad syn på varför, hur och vad man kommunicerar. Utan en varumärkesplattform riskerar man att fokusera på fel saker och ge ett spretigt intryck.

En varumärkesplattform innehåller er vision, affärsidé, brand story med tillhörande “why”, era kärnvärden, ert varumärkeslöfte och era kommunikativa mål (hur ni vill att era målgrupper ska uppfatta er), värderingar och positionering.

Vi hjälper er med varumärkesplattform, branding och koncept genom arbete med:

  • Vision
  • Värderingar
  • Varumärkeslöfte
  • Visuell & textuell framtoning
  • Tonalitet
  • Helhetserbjudande


Oavsett var ni befinner er i processen kan Dazy hjälpa er – från ax till limpa, eller från deg till limpa. Hör av er så sätter vi ihop ett förslag på upplägg.

Business inquiries

Berätta om era utmaningar för oss, vi har erfarenhet från hundratals case och kan guida er i era vägval.