Digitalbyrån som hjälper
varumärken att utvecklas

Digitalbyrån Dazy heter nu KAN och är en av Sveriges största digitalbyråer med kontor i Stockholm och Malmö. Med våra specialistteam och vårt fullserviceerbjudande är vi din digitala partner.

Digitalbyrån Dazy är nu KAN, men vi jobbar på som vanligt.

Läs mer här

HubSpot-sajt till Stratsys
Digital byrå åt Boliden

Vi förverkligar era digitala visioner genom kreativa koncept, teknik i framkant och långsiktiga samarbeten

En digitalbyrå med rötterna i kommunikation

Kärnan i vårt arbete är att förstå slutkundens behov och att skapa nytta. KAN är en digitalbyrå som riktar sig till företag och organisationer som förstår att engagerande kommunikation, positiva användarupplevelser och ett starkt varumärkesuttryck har en avgörande betydelse.

Med hjälp av rätt kommunikation och teknik i rätt kanaler, kan vi skapa digitala lösningar som attraherar och ger mätbara resultat. Våra kunder är både B2B och B2C, och alla har det gemensamt att de söker en långsiktig partner i en digitalbyrå, snarare än en leverantör.

Vi brinner för att göra bra produktioner och skapa lyckade samarbeten — det är så vi utvecklas och växer tillsammans med våra kunder.

Fokus på tillväxt och affärsnytta

Allt vi gör utgår från att hjälpa våra kunder att utvecklas och växa med hjälp av smart digital teknik och rätt kommunikation. Därför inleder vi alla samarbeten med att skaffa oss insikter om våra kunders behov, målgrupper och marknad.

Baserat på dessa insikter skapar vi lösningar. De idéer vi kommer fram till visualiseras för att alla ska kunna klämma och känna på hur lösningarna kan komma att te sig när de har tagits fram. Vi jobbar med långsiktiga relationer och agerar långsiktig partner till våra kunder. Vi är en digitalbyrå som både tittar på behoven här och nu, men som också rekommenderar långsiktigt hållbara lösningar.

Digital kommunikationsbyrå sedan 2005

KAN består av ca 150 erfarna medarbetare och vår expertis är att skapa de digitala och kommunikativa verktyg som oftast krävs när ett företag ska nå sin fulla potential och digitalisera. KAN startade som en webbyrå 2005 och har sedan dess hjälpt hundratals företag med sin kommunikation, design och teknik för att positionera sig och lyfta digitalt. Numera vet de flesta som jobbar inom marknad att en genomtänkt och professionell webbplats med en digital marknadsföringsstrategi är viktig för de flesta verksamheters utveckling och tillväxt.

KAN är en fullservice digital kommunikationsbyrå som ser till hela kundresan. Vi åtar oss längre kundsamarbeten och större transformationer men även kortare projekt. Vi är er digitala partner.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er →