Bergus Medical

Bergus banar väg för framtidens vårdtjänster

Ur visionen om en digital läkartjänst med verkligt patientfokus föddes Bergus Medical. Den digitala kärnan och närvaron på nätet skapades med användarbeteenden som vägvisare och patienthälsan som främsta mål.

Med rätt diagnos kan du få rätt behandling

Idag är patienter mer pålästa än någonsin inför läkarbesöken. De flesta känner sina kroppar väl och har redan misstankar om vilken sjukdom man drabbats av. Men att få snabb provtagning och uppföljning via vårdcentralen är inte alltid så enkelt. Bergus Medical erbjuder därför provtagning och diagnoser på nätet med målet att alla som behöver ska få rätt vård snabbt.

Besök bergusmedical.se

Vi skapar nya vägar till rätt vård

Projektet tog avstamp i utmaningen – som också var målet – att nå och hjälpa de människor som funderar på och kanske oroar sig över om de är drabbade av en viss sjukdom.

Med en ny digital plattform som utgår från de diagnoser som många oroar sig över, som ofta underdiagnostiseras och som lämpar sig för digital diagnostisering, skapade vi tillsammans ett nytt sätt för människor att ta kontroll över sin hälsa. 

Fånga upp och ta hand
om målgruppen

Konverteringsmaskineriet hos Bergus Medical bygger på att via träffsäker digital marknadsföring och sökmotoroptimering guida rätt målgrupper till de respektive diagnosspecifika landningssidorna. Riklig och läkargranskad information besvarar där deras frågor och vägleder dem i sina funderingar.

Skräddarsydd e-handelsplattform

För Bergus Medical utvecklade vi en helt skräddarsydd e-handelsplattform som bygger på WooCommerce.

Eftersom tjänsten skulle hantera både medicinsk data, personlig information och kopplas till betalningslösningen Dibs krävdes djupgående teknisk analys och systemskisser kring funktionalitet, user scenarios och utfall.

Att beställa provtagning via Bergus Medical är enkelt och intuitivt. Systemet hanterar och sorterar mottagningar och prover, och via Googles kraftfulla karttjänst integrerad i köpflödet kan man med en enkel sökning hitta sin närmsta mottagning. Systemet sköter även automatisk hantering av betalningar och fakturautskick samt utskick av kundformulär vid köp.

 

Projektets livscykel

Projektet innehöll så gott som alla delar ett digitalt projekt består av – från förstudie och SEO-analys, via varumärkesarbete, design och copy till utveckling och testning samt förvaltning och marknadsföring.

Bergus Medical är ett unikt projekt som verkligen sätter målgrupperna i första rummet och som växer organiskt i takt med användarnas behov. Idag är vi en långsiktig partner till Bergus Medical och arbetar med data- och behovsstyrd vidareutveckling och digital marknadsföring.