Curando

Hälsotjänster för hela livet

I en vision om att förnya vården på riktigt påbörjades ett långsiktigt samarbete där Curando växte fram. Från affärsutveckling och strategi via varumärkesidentitet till nya tjänster och marknadsföring.

Ett vårdföretag anpassat för morgondagen

Curando är ett nytänkande vårdföretag och en del i den börsnoterade koncernen Rethinking Care. Curando erbjuder vård- och hälsotjänster för privatpersoner, företag och inom försäkring. Unik samverkan mellan verksamheterna skapar flexibla lösningar och behovsanpassade tjänster med målet att individer ska bli friskare, arbetsplatser hälsosammare och försäkringslösningar smidigare.

Besök curando.se

Varumärkeshierarki som
skapar synergier

Samarbetet med Curando började i uppdraget att skapa tre nya webbplatser för Curandos tre verksamheter. För att verksamheterna skulle kunna leva sida vid sida och dra nytta av varandra, istället för att kräva extra administration, behövde vi ta ett steg tillbaka och låta projektet ta avstamp i affärsutveckling och strategi.

Vi landande i en sammanhållen kommunikation där de tre verksamheterna samlas under ett och samma tak. Curando Privat, Curando Företag och Curando Försäkring föddes och vi på Dazy fick förtroendet att ta ett helhetsgrepp kring koncept, design och utveckling av webbplatsen såväl som för tjänster och marknadsföring.

Nytt namn och rebranding

Namnet, som är en viktig komponent i varumärkesidentiteten, togs fram av oss på Dazy. Curando är ett ord som återfinns på många språk och står för omhändertagande och läkning, precis som de verksamheter Curando har.

För att tydliggöra Curandos varumärkeshierarki, löften och visioner skapade vi därefter en brandstory som ligger till grund för den övergripande kommunikationen. En grafisk profil togs fram med ny logotyp för hela Curando, logotypsymboler för verksamheterna samt färger och typsnitt.

Förbättrade flöden och tydligare erbjudanden

Vi har även varit en partner i utveckling och förbättring av de system, funktioner och flöden som tagits fram för Curandos olika kringtjänster. Med ny design och webbcopy har vi optimerat flödena och förtydligat Curandos olika erbjudanden.

Vi gillar långsiktiga partnerskap

Ett digitalt projekt blir aldrig helt färdigt, istället övergår det efter lansering till fler spännande och minst lika viktiga faser. Vid sidan om förvaltningen av webbplatsen är vi idag även Curandos långsiktiga partner.

Vi vidareutvecklar kontinuerligt produkter och tjänster samt producerar material som produktblad, presentationer och annat smått och gott som rör Curandos interna såväl som externa kommunikation och marknadsföring.

Nästa
Lotus Travel

Fråga chans på oss

Söker ni en digital samarbetspartner?
Ring oss på 08 – 545 633 00 eller maila till hej@dazy.se. Vi hörs!