Efemia

En insats för bättre kvinnohälsa

Efemia började sin resa med att ta fram ett kontinensstöd för kvinnor som har ansträngningsinkontinens: ett vanligt besvär som det pratas alldeles för lite om. Idag arbetar de för att skapa en plattform för fler produkter, lösningar och information inom hälsorelaterade frågor och besvär för kvinnor. Tillsammans har vi skapat en plats som allt detta kan ta avstamp från – en plattform och koncept som ska genomsyra all kommunikation.

Efemia vill att alla kvinnor ska kunna leva ett aktivt och självsäkert liv utan att behöva oroa sig för ansträngningsinkontinens och andra kvinnorelaterade besvär. En viktig vision som kräver sitt uttryck, sin färg och sin form.

Ett sätt att stärka en röst

Ett typsnitt ger det skrivna ordet personlighet. För att komma bort från det tidigare anonyma uttrycket adderades två nya typsnitt till den grafiska profilen: Cambon och Object Sans. Cambon för rubriker då det uttrycker både styrka och värme. Tillsammans med Object Sans skapas en avvägd tyngd som stärker Efemias medicinska expertis och bakgrund.

En del av ett större system

Vi justerade den gamla paletten och anpassade den till ett mer digitalt bruk med bättre hänsyn till läsbarhet och kontrast som följer riktlinjerna i WCAG. Men utan att för den delen tappa färgernas karaktär! Vi skapade också en helt ny utökad palett för ett mer flexibelt färgsystem där olika färger kan kombineras för att ge olika uttryck i olika sammanhang.

Några saker som vi gjort i detta projekt:

  • Visuell identitet och koncept
  • Brand Book och Digital Styleguide
  • UX/UI design
  • Copywriting
  • Webbutveckling
  • E-handel
  • Produktfoto och 3D-mockups
  • Stationary och mässmaterial
  • Presentationsmallar
  • Digitalmarknadsföring och strategi för sociala medier

Digital Style Guide & Brand Book

Kliv in i Efemias värld