Systems Lifecycle Management

Strategi och webbproduktion för Syntell

Beskriva komplexa tjänster på ett strukturerat sätt

Dazy Digital, tidigare Vektorgrafik, stod för kommunikations- och konceptutveckling, vidareutveckling av Syntells grafiska profil samt webbproduktion.

Största utmaningen för Dazy var att lösa hur Syntell skulle presentera och förklara sitt komplexa tjänsteutbud på ett enkelt och tydligt sätt. Lösningen blev en ny, omarbetad beskrivning av vad Syntell gör tillsammans med en ny tjänstindelning baserad på vilket område tjänsterna berörde – om det var tjänster för projektet, för produkten eller för organisationen.

Genomtänkt och innovativ design

En tydlig uppdelning av olika tjänsteområden

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner som med sina metoder stödjer hanteringen av system och produkter i samtliga faser av dess livscykel. Detta presenterade vi genom att strukturera upp tjänsteområdena och förenkla språket.

Strategi, copy och en inspirerande design

Vi valde att skapa en design som lyfter fram Syntells styrkor samtidigt som den ska inspirera och visa att man är ett modernt företag.