Varför är WHY viktigt?

Många företag berättar gärna om de häftiga, nytänkande och iögonfallande attribut som skiljer deras erbjudande från mängden. Men deras ”why” faller mellan stolarna. Är det verkligen så man blir konkurrenskraftig?

När en besökare blir din kund köper hen inte enbart din produkt eller tjänst. Han eller hon köper även (medvetet eller undermedvetet) in sig i ett koncept som säger något om hans eller hennes person. Genom att bli en del av ert varumärke förändras kundens självbild och hur hen tror att andra uppfattar honom eller henne. När kunden upplever att produkten eller tjänsten som hen använder speglar den ideala bilden av honom eller henne, är kunden dessutom mer benägen att skryta om varumärket. Detta för att människan alltid strävar efter att uppfattas som “perfekt” av folk i sin omgivning och därför är benägen att visa upp attribut som speglar detta.

Läs mer om hur vi jobbar med koncept och branding >

Många företag är väldigt duktiga på att berätta om sina tjänster och produkter, liksom attributen som skiljer dem från konkurrenterna. De berättar alltså vad kunden  köper om den handlar hos dem. Men tyvärr stannar det ofta där, och företagen glömmer att förmedla varför kunden ska bli kund hos just dem. Det vill säga: vilken känsla kunden får av att vara en del av företagets varumärke.

De flesta känner till Maslows behovstrappa, som visar människans olika sorters behov. Längst ned finns behov som måste tillfredsställas för att överleva, såsom mat, vatten och sömn. Ju högre upp på trappan man kommer desto viktigare blir det att tillfredsställa självförverkligande behov, som till exempel att leva ut sina drömmar.

När enbart fakta om ditt varumärkes tjänst eller produkt kommuniceras blir företaget inte konkurrenskraftigt eftersom andra aktörer alltid kan utveckla snabbare leveranstid, snyggare design och modernare teknik. Genom att å andra sidan bjuda in kunden i ett helhetskoncept och förflytta tjänsten eller produkten högre upp i Maslows behovstrappa skapar man ett begär för produkten som kunden inte vill vara utan – det blir en produkt eller tjänst som är svår att ersätta.

När ditt erbjudandet istället paketeras som ett av kundens mer självförverkligande behov kan ditt varumärke bli mer konkurrenskraftigt och ni kan ta mer betalt. Varför? För att kunden köper in sig i något större än enbart en produkt. Hen köper med andra ord en dröm eller känslan av att uppfylla ett behov som blir pricken över i:et för hur han eller hon upplever sig själv och sitt liv. På så vis tar ni helt enkelt kunden ett steg närmare sitt ideal.

Ta reda på hur dina kunder funkar 2019 >

Behöver ni hjälp med ert varumärkesarbete?